1930-1940, Родопите, етнография

Момичета в родопски носии пресукват вълна с хурки, над тях - глинени, конични кошери, 1932 г.