1940-1950, София, манифестации, празници, събития

София, манифестация по случай Първи юни, деня на детето - Български младежки Червен кръст, 40-те години на ХХ век