1940-1950, София, личности, манифестации, празници, събития

София, манифестация по случай Първи юни, деня на детето - министър председателят проф. Богдан Филов, Констанца Ляпчева (председател на Съюза за закрила на децата в България) и други официални лица, 40-те години на ХХ век

Имена: ,