1940-1950, София, личности, манифестации, празници, събития

София, манифестация по случай Първи юни, деня на детето - министър председателят проф. Богдан Филов и други официални лица, 40-те години на ХХ век

Имена: