1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Първа световна война (1914-1918), военни, командири, лица

Генерал Никола Жеков (1864-1949), главнокомандващ на Българската армия (1915-1918) и министър на войната (1915)

Имена: