1930-1940, Родопите, етнография, семейство

Българско семейство в типични родопски носии, 1932 г.