1910-1920, София, култура и изкуство, културни, образование, събития

Учредителен конгрес за читалищно съюзяване, София 1911г.