1960-1970, бит, реклама, търговия

"Преди 8-ми март" рекламна фотография за търговската мрежа, 1966г.