1960-1970, земеделие, професии

Пчеларка с кошери в опитна станция по пчеларство, 1966г.