1940-1950, бит, търговия, услуги

Продавач на лимонада и сладолед, 40-те години на ХХ век