1930-1940, бит, бръснари, професии, услуги

Бръснене в бръснарски салон, 30-те години на ХХ век