1980-1990, София, реклама, хотели

Реклама на обслужване по стаите в хотел "Ню Отани" ("Японския"), 80-те години на ХХ век