1920-1930, София, от въздуха

София, площадът пред Народното събрание, снимка от въздуха, 1926г.