1900-1910, Кестрич (Виница), гагаузи, етнография, етноси

Гагаузи играят хоро в село Кестрич, сега квартал Виница на Варна - 1900 г.