1960-1970, Пловдив, изложения, събития, търговия

Първият секретар на ЦК на БКП Тодор Живков и председателят на Министерски съвет Антон Югов в чехословашката панаирна палата, Пловдив, 1960г.

Имена: ,