1960-1970, София, архитектура

София, "Цариградско шосе" (бул. "Ленин") преди разширяването му, в дясно: сградите на мястото на Министерство на външните работи, 1965г.