1920-1930, Обзор

Изглед към село Гьозикен - днешен Обзор, 20-те години на ХХ век