1960-1970, бит, земеделие

Работници играят футбол в двора на държавното стопанство, 60-те години на ХХ век