1960-1970, земеделие

В двора на ТКЗС (Трудово Кооперативно Земеделско Стопанство), машина за приготвяне на силаж (силажиране), 60-те години на ХХ век