1930-1940, етнография

Млади момичета в носии от никополския край, 30-те години на ХХ век