1930-1940, Бояна (Кокарджа), впрегатен, етнография, етноси, земеделие, транспорт, турци

Български турчин от село Кокарджа - днес Бояна (Варненско), в стопанството си, 30-те години на ХХ век