1940-1950, Колекция Лавренов, София, бомбардировки, събития

София, вляво - сградата на БНБ, фронтално - мястото на сегашното Президентство, 1944 г.