1920-1930, София, професии, професионални, събития

Празник на дюлгерите (строители), проведен в столицата и съпроводен от манифестация, банкет и вечеринка, 20-те години на ХХ век