1920-1930, Божурище, авиация, военни, професии

Техници изпитват на стенд ремонтиран самолетен двигател, Божурище, 1928 г.