1930-1940, Рила, военни, моторизирани, мотоциклети, храмове

Офицери и свещеник с мотоциклети на входа на Рилския манастир, 30-те години на ХХ век