1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, забавни

В укритие по Южния фронт, месец юли 1917 г.