1930-1940, военни, семейство, туризъм

С децата и племенниците - офицери на излет, 1930-32 г.