1930-1940, етнография, етноси, туризъм, турци

На излет край гръцката граница, среща с мюсюлмани, 30-те години на ХХ век