1930-1940, туризъм

На излет край гръцката граница, 30-те години на ХХ век