1920-1930, етнография

Млади жени, облечени в народни носии играят хоро, 20-те години на ХХ век