1940-1950, Втора световна война (1939-1945), авиация

Апарат за улавяне звука на самолетни двигатели от голямо разстояние, част от въздушната отбрана