1930-1940, Смолян, етнография

Млада жена от Пашмаклий, сега Смолян, облечена в народна носия, 1933г.