1920-1930, етнография

Младеж и девойка с кобилици на герана, облечени в стралджански носии - "напиване на менците", 20-те години на ХХ век