1930-1940, бит, мода

Надписана: "Малката ми търновска царица", 1931г.