1940-1950, Колекция Лавренов, София, бомбардировки, събития

София, сградата на застрахователно дружество "Феникс" (днес до Министерския съвет) на ъгъла на ул. "Леге" с бул. "Дондуков", пролетта на 1944 г.