1900-1910, София, архитектура, бит, интериор

Младо момиче с юнашки калпак в характерен за началото на ХХ-ти век интериор