1920-1930, бит, корабоплаване, неизвестни, транспорт

Лодки за разходка, неизвестно къде, 20-те години на ХХ век