1900-1910, бит, семейство

Портрет на мъж в униформа и две деца, които не могат да застанат мирно за снимката, началото на ХХ век