1930-1940, София, военни, военно обучение, личности

Цар Борис ІІІ държи реч пред юнкери от Военното училище в София, 30-те години на ХХ век

Имена: