1940-1950, Охрид

Охрид - поглед от Охридското езеро към Самуиловата крепост, 1943г.