1930-1940, Божурище, авиация, въздухоплаване, транспорт

Софиянци на излет до летище Божурище, снимка за спомен със самолет Юнкерс, 1932 г.