1930-1940, Харманли

Пред гарата в Харманли, края на 30-те години на ХХ век