1920-1930, Тополчане, професии

Момент от електрификацията на село Тополчане, Сливенско, 20-те години на ХХ век