1920-1930, ТОП, българи в чужбина, погребения, събития

Берлин, ковчегът за погребението на бившия министър председател д-р Васил Радославов, 25 октомври 1929г.

Имена: