1920-1930, личности, погребения, събития

Бившият български цар Фердинанд и германският външен министър барон фон Хюне (Oswald Baron von Hoyningen-Huene) - на погребението на бившия министър председател д-р Васил Радославов, Берлин, двора на църквата Шарите, 25 октомври 1929 г.

Имена: ,