1920-1930, българи в чужбина, дипломати, погребения, събития, храмове

Български и чужди дипломати на погребението на бившия министър-председател д-р Васил Радославов, Берлин, 25 октомври 1929 г.