1920-1930, бит, сватби, семейство

Сватба, надписана: "Янке, изпращам ви тази картичка за спомен, че тялото се изгубва на човека, а ликът му остава за спомен на света", 20-те години на ХХ век