1930-1940, София, архитектура, бит, интериор, хотели

София, хотел "Славянска беседа", интериор, 1939г.