1950-1960, борба, спорт

Участници в турнир по класическа (гръко-римска) борба, 50-те години на ХХ век