11-та пехотна Македонска дивизия, 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота, религия

Свещеници с офицери и войници от 11-та пехотна македонска дивизия