1940-1950, Скопие, личности, политика, посещения, събития

Посещение на Н.В.Цар Борис III в Скопие, 1942 г.

Имена: